Współpraca i innowacje na II Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie

Ponad 1500 przedstawicieli JST, administracji publicznej, parlamentów, rządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu z całej Europy gościło w dniach 5 i 6 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie na II Europejskim Kongresie Samorządów. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a gospodarzem po raz drugi zostało miasto Kraków.

DebataJednym z punktów w programie była debata na temat edukacji, w której udział wzięła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Prezes firmy Librus – Marcin Kempka oraz Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Debata poświęcona była zagadnieniom finansowania oświaty i reformy szkolnictwa. Rolę moderatora podczas dyskusji pełnił Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pani Minister nawiązała w swojej wypowiedzi do prezentacji wprowadzającej, podkreślając, że kluczem do unowocześnienia oświaty w Polsce jest doskonalenie kształcenia zawodowego Nauczycieli, którzy pełnią najważniejszą funkcję w edukacji młodych ludzi. Rolą samorządów zaś jest zapewnienie odpowiedniego wyposażenia dla szkół oraz przeznaczanie w całości pieniędzy z subwencji oświatowych na rozwój żłobków, przedszkoli i szkół. Minister Anna Zalewska podkreśliła, iż niedopuszczalne jest przeniesienie przez samorządy budżetu z oświaty na rozwój np. infrastruktury.

DebataZdaniem Prezesa firmy Librus Marcina Kempki wprowadzenie technologii do szkół nie jest i nie powinno nigdy być celem samym w sobie – co między innymi podkreślił w dyskusji. Nadrzędnym celem, którym powinny kierować się wszystkie instytucje, powinno być zapewnienie jak najwyższej jakości edukacji wszystkim Uczniom, aby umożliwić im w przyszłości osiągnięcie sukcesu zawodowego i osobistego. Według Marcina Kempki tylko z pomocą zmotywowanego i zaangażowanego Nauczyciela jakość edukacji się podniesie.

Podczas debaty na temat edukacji nie padły żadne zapewnienia dotyczące zapowiedzianej likwidacji gimnazjów czy zmian w karcie Nauczyciela. Minister Anna Zalewska podkreśliła natomiast, że trwają konsultacje i poprosiła o cierpliwość do dnia 27 czerwca.

Europejski Kongres Samorządów to okazja do wymiany poglądów na bardzo istotne dla społeczeństwa tematy, takie jak m.in. rola instytucji finansowych we wdrażaniu środków unijnych, praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia, współpraca między biznesem a nauką, a także edukacja szkolna.

Pozdrawiamy,
Zespół Librus

Materiał zdjęciowy pochodzi z archiwum Forum Ekonomicznego.

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

InterriskInterrisk