Librus Partnerem II Kongresu Edukacja Równych Szans 2016

W dniach 30-31 maja 2016 r. odbył się II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja Równych Szans organizowany przez zespół PCG Edukacja. Firma Librus została Partnerem wydarzenia.

Dwudniowy Kongres zgromadził ponad 100 gości, m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów i pracowników szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pozarządowych.  Uczestnicy Kongresu wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie organizacji systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz towarzyszących jej obszarach.

Pierwszego dnia Kongresu ERS wykłady prowadzili znani eksperci, którzy cieszą się uznaniem w środowisku edukacyjnym i naukowym. Byli to m.in.: Roman Dolata, prof. Instytutu Badań Edukacyjnych, Dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM w Poznaniu, Dorota Żyro – Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Po części wykładowej zgromadzeni goście uczestniczyli  w sesji networkingowej i odbywali bezpośrednie konsultacje z ekspertami w dziewięciu obszarach tematycznych m.in.: edukacja włączająca, PPP – konsultacje praktyczne, sytuacje problemowe, modele lokalnej współpracy, Fundusze UE dla edukacji czy TIK i innowacje w edukacji.

Podczas drugiego dnia Kongresu uczestnicy mieli możliwość wcięcia udziału w wybranych przez siebie seminariach z udziałem praktyków z sektora edukacji oraz specjalistów, którzy opowiedzieli o skutecznych metodach i rozwiązaniach stosowanych w instytucjach udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kongres ERS jest wydarzeniem, które pozwala Uczestnikom  na zdobycie nowych doświadczeń w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogoicznej oraz wskazuje kierunki dalszego rozwoju ośrodków i instytucji działających w tym obszarze.

 

Zespół Librus oraz PCG Edukacja.

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

InterriskInterrisk