LIBRUS i PCG Academia – w trosce o jakość edukacji i losy absolwentów

Polskie uczelnie wyższe coraz bardziej angażują się w podnoszenie jakości zarządzania procesem rekrutacyjnym już na jego wczesnym etapie. Pozwala im to na wypracowanie lepszej drogi dotarcia do potencjalnych kandydatów. A gdzie szukać najlepszych nowych studentów? W szkołach, w których monitorowane są efekty kształcenia, czyli m.in. w placówkach z rozwiązaniem LIBRUS Synergia.

14-15 listopada 2016 r. odbyła się druga edycja konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016. Zostały na niej zaprezentowane wyniki unikalnego, pilotażowego badania dotyczącego rekrutacji kandydatów na wyższe uczelnie oraz ich losów jako studentów.

– W naszym pilotażu najbardziej zaskakującym wnioskiem była bardzo silna koncentracja rekrutacji z niewielkiej liczby szkół – przyznał prezes zarządu PCG Academia Leszek Lewoc. Analiza wykazała, że 90% przyjętych kandydatów pochodziło z 25% badanych szkół ponadgimnazjalnych oraz połowa studentów rekrutowała się z 5% badanych placówek.

Badanie zostało przeprowadzone przez PCG Polska pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich na próbie ponad 140 tysięcy studentów z dziesięciu wybranych uczelni prywatnych i publicznych. Wyróżnionych zostało dziesięć szkół średnich, które zapewniają badanym uczelniom najlepszych kandydatów.

Te szkoły łączy kilka elementów. Jednym z nich jest monitorowanie efektów kształcenia, które najczęściej prowadzone jest za pomocą dzienników elektronicznych. W Polsce korzysta z nich około 45% szkół. Spośród dziesięciu wyróżnionych przez PCG Polska aż siedem zdecydowało się na podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem rozwiązania LIBRUS Synergia.

Wyróżnione szkoły a rozwiązanie LIBRUS Synergia

Uczelnia uczestnicząca w pilotażu Wyróżniona szkoła LIBRUS Synergia
Akademia Leona Koźmińskiego L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie im. Ruy Barbosy V
Politechnika Wrocławska III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Adama Mickiewicza V
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Piastów Śląskich V
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Dąbrówki V
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. Wspólnej Europy V
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego V
Uniwersytet SWPS w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny „Inki” V
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie im. Adama Mickiewicza
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Bolesława Chrobrego
Politechnika Krakowska Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Rozwiązaniem LIBRUS Synergia objętych jest 380 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co stanowi przeszło 30% uczniów tych szkół, a ponad 65% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, używających elektronicznych dzienników.

Firma LIBRUS oraz PCG Academia rozpoczęły szereg wspólnych działań mających na celu zacieśnienie współpracy placówek oświatowych oraz uczelni wyższych. Badania i projekty będą prowadzone na rzecz podnoszenia jakości edukacji. Głównym z celów działań jest zwiększenie wsparcia dla uczniów w rozwoju ich ścieżki edukacyjnej i późniejszej kariery, m.in. przez umożliwienie uczelniom skuteczniejszego dotarcia do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016, której organizatorem jest firma doradczo-technologiczna PCG Academia.

– Uczelnie wyższe muszą przygotowywać ofertę dopasowaną do potrzeb i oczekiwań absolwentów szkół, jak i potrzeb samego rynku. Do tej pory współpraca pomiędzy szkołami a uczelniami była bardzo fragmentaryczna, a kandydaci kierowali się przy wyborze uczelni jedynie prostymi rankingami publikowanymi w gazetach – powiedział Marcin Kempka, prezes zarządu LIBRUS. Wspólnie z PCG Academia chcemy zmotywować uczelnie wyższe do  lepszego poznania potrzeb swoich potencjalnych kandydatów. Dzięki temu proponowane kierunki studiów będą mogły być bardziej dopasowane do rzeczywistych potrzeb studentów. Pragniemy, aby uczelnie wyższe zaczęły pracę z kandydatami już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej. Pozwoli to między innymi zmniejszyć odsetek osób, które nie uzyskują dyplomu wskutek dokonania niewłaściwego wyboru kierunku studiów – podkreślił Marcin Kempka.

Firma LIBRUS oraz PCG Polska organizują dwie najbardziej prestiżowe konferencje dla edukacji w Polsce – konferencję Nowoczesny Dyrektor, skierowaną do dyrektorów szkół wykorzystujących innowacyjne technologie w obszarze edukacji szkolnej oraz LUMEN dla liderów zarządzania uczelnią, by przygotować szkoły wyższe do nowych wyzwań.

>> Czytaj więcej o LUMEN 2016

>> Czytaj więcej o konferencji Nowoczesny Dyrektor 2017

Źródła: A. Błaszczak Jak przygotować uczelnie do nowych wyzwań; M. Adamiak, M. Legutko Renomowana szkoła w wersji 2.0; M. Legutko, L. Lewoc, Ł. Sułkowski Analiza danych o studentach wpływa na jakość kształcenia; A. Błaszczak Najważniejsza jest jakość; za: Rzeczpospolita (z dnia 16.11.2016); Wywiad z Leszkiem Lewocem i Wywiad z Marcinem Kempką za: LUMEN TV na YouTube; Konferencja LUMEN 2016 (pcgacademia.pl/pl/lumen-2016.html, dostęp 6.12.2016)

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

InterriskInterrisk