Przykładowe materiały

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kilka przykładowych lekcji, testów oraz ćwiczeń ze zbiorów platformy e-Nauczanie. Dzięki zastosowaniu różnorodnych technik prezentacji danych, platforma jest atrakcyjnym narzędziem motywującym Ucznia do nauki i sprawiającym, że staje się ona przyjemnością.

Rodzaje zadań i ćwiczeń:

  • obrazek (np. dobierz odpowiedni obrazek do znaczenia słowa);

  • wybór ABCD (np. wybierz dobrą odpowiedź spośród zaprezentowanych niżej);
  • wpisywanie tekstu (np. wpisz prawidłową odpowiedź na pytanie);
  • przyporządkowanie do odpowiedniej kategorii (np. przyporządkuj zwierzę do odpowiedniego gatunku);
  • porządkowanie według klucza (np. uporządkuj miasta od największego do najmniejszego pod względem liczby ludności);
  • zaznaczanie na schemacie (np. zaznacz miasto na mapie Europy);
  • rozpoznawanie na podstawie sygnału dźwiękowego (np. rozpoznaj zwierzę na podstawie usłyszanego dźwięku);
  • dyktando (wybierz poprawną formę wyrazu);
  • obiekty Flash (np. gry logiczne);

Aby sprawdzić możliwości Platformy, wystarczy kliknąć w poniższe miniatury obrazków i rozwiązać przykładowe testy i lekcje.

UWAGA: do uruchomienia materiałów wymagana jest przeglądarka z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player. Dodatek ten powinien zostać automatycznie zainstalowany przez przeglądarkę przy próbie uruchomienia materiału. Jeśli automatyczna instalacja się nie powiedzie, dodatek można pobrać ze strony producenta:
– dla systemu Windows: tutaj
– dla sytemów Mac OS X, Linux: tutaj

Jeśli pomimo zainstalowania dodatku wystąpi problem z uruchomieniem materiałów, prosimy o kontakt.

Przykładowe materiały edukacyjne

KARTA ROWEROWA
„Rowerzysta na drodze publicznej – skrzyżowania”

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
„Złamania, zwichnięcia, skręcenia”

 Testy i ćwiczenia

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
„Poznajemy literki – znajdź w zoo zwierzę…” (lokalizacje/mapa)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
„Bezpieczeństwo na drodze – kategorie znaków drogowych” (kategorie)

JĘZYK ANGIELSKI
„Warzywa” (wybór obrazka)

JĘZYK ANGIELSKI
„Słownictwo – kuchnia” (wpisywanie tekstu)

MATEMATYKA
„Wielokąty i okręgi” (ABCD)

GEOGRAFIA
„Europa – morza i oceany” (lokalizacje/mapa)

GEOGRAFIA
„Europa – miasta – stolice” (lokalizacje/mapa)

MUZYKA
„Akordy – kategorie” (kategorie)

JĘZYK NIEMIECKI
„Instrumenty muzyczne” (wybór obrazka)

JĘZYK NIEMIECKI
„Zwierzęta” (kategorie)

MATEMATYKA
„Symetria osiowa” (kategorie)

MATEMATYKA
„Odczytywanie punktów z układu współrzędnych” (lokalizacje/mapa)

JĘZYK ANGIELSKI
„THE PLACE WE LIVE IN – MY TOWN” (dyktando)

JĘZYK ANGIELSKI
„Jobs” (łączenie)

JĘZYK POLSKI
„Przypadki” (łączenie)

JĘZYK POLSKI
„Forma listu” (lokalizacje/mapa)

MATEMATYKA
„Równania – dodawanie i odejmowanie” (dyktando/wybór)

LOGICZNE
„Optyka” (flash)

BIOLOGIA
„Budowa komórki – błona komórkowa” (lokalizacje/mapa)

HISTORIA
„W Egipcie Faraonów – społeczeństwo egipskie” (lokalizacje/mapa)

Przykładowe lekcje

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
„Dbamy o środowisko”

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
„Śladami zwierząt leśnych”

JĘZYK POLSKI
„Wizyta w teatrze”

HISTORIA
„Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów”

BIOLOGIA
„Poznajemy metodę naukową – obserwacja”

MATEMATYKA
„Twierdzenie Pitagorasa”

JĘZYK ANGIELSKI
„THE FUTURE – Future Simple, Going to, plany, przypuszczenia”

JĘZYK ANGIELSKI
„CULTURE & EDUCATION – edukacja, czasy przeszłe i teraźniejsze”

 Usługa

 

⇑⇑

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk