e-Nauczanie – informacje

dla Dyrektora

Platforma e-Nauczanie to pierwsze na polskim rynku profesjonalne rozwiązanie, które zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym dostosowane jest do potrzeb Użytkowników.

Dla Nauczycieli jest prostym w obsłudze narzędziem służącym do podnoszenia jakości ich pracy. Umożliwia wykorzystywanie multimedialnych form prezentowania treści, udostępnianie dodatkowych materiałów w Internecie oraz przeprowadzanie sprawdzianów z wykorzystaniem komputera, co pozwala na automatyczną ocenę pracy Uczniów w czasie rzeczywistym i oszczędza czas Nauczyciela.

Uczniom platforma pozwala na pogłębianie i uzupełnianie swojej wiedzy. Z kolei Rodzicom gwarantuje skuteczne motywowanie dziecka do nauki. Rozmaitość metod i tech­nik prezentacji oraz weryfi­kacji informacji stymuluje proces nauczania, a poprzez zaangażowanie większej licz­by zmysłów, ułatwia przy­swajanie, zapamiętywanie i utrwalanie nabytej wiedzy. Jednoczesne zastosowanie różnorodnych kanałów przekazu informacji (werbalnej, tekstowej, dźwiękowej, wizualnej) przyśpiesza proces ich przepływu i przetwarzania.

Informacja wzrokowa (docierająca z ekranu monitora) jest przyswajana o 50% szybciej i pozostaje w pamięci 60% dłużej niż informacja werbalna.

 Szkoła z platformą e-Nauczanie – szkoła prestiżowa

Wdrożenie platformy e-Nauczanie pozwala placówce w pełni realizować zadania stawiane przed polskim szkol­nictwem w zakresie spełniania europejskich standardów kształcenia. Rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, a tak­że zwiększanie samodyscypliny i motywacji do nauki przygotowuje Uczniów do funkcjonowania w formującym się społeczeństwie informa­cyjnym. Doskonalenie zdolności uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych (Lifelong Learning Pro­gramme) ma priorytetowe znaczenie dla realiza­cji założeń polityki statutowej Unii Europejskiej w zakresie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej i stymulującej potencjał społeczeń­stwa informacyjnego (i2010 – European Information Society) oraz spełnia priorytety MEN w kwestii informatyzacji procesu edukacyjnego (IV Priorytet MEN na rok szkolny 2007/2008).

Na bezkonkurencyjność platformy e-Nauczanie wpływa również wiedza naszych konsultantów na temat wdrażania rozbudowanych systemów informatycznych w szkołach – zarówno w aspekcie technicznym, jak i w kontekście odpowiedniego przygotowania i zmotywowania Rady Pedagogicznej oraz pozostałych Użytkowników do efektywnego ich wykorzystywania. Wdrożenia przeprowadzają doświadczeni praktycy – specjaliści TIK. Ich wybitna umiejętność przekazywania wiedzy wynika z doskonałej znajomości środowiska oświatowego, w którym sami zdobywali pierwsze doświadczenia zawodowe. Dlatego w pełni dostrzegają i rozumieją oni Państwa potrzeby, a co za tym idzie potrafią zaoferować praktyczne rozwiązania problemów, jakie pojawiają się w codziennej pracy szkoły.

Idealne połączenie

Platforma e-Nauczanie została w pełni zintegrowana z systemem Librus, co znacznie ułatwia pracę szkołom kompleksowo wdrażającym systemy informatyczne. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi możliwościami Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus, w którego skład wchodzi platforma e-Nauczanie.

 

⇑⇑

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

AXA

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk