e-Nauczanie w Zintegrowanym Systemie Edukacyjnym Librus

katalog LIBRUS2015_w-21e-Nauczanie jest kompletną i w pełni funkcjonalną platformą edukacyjną, która wspomaga kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik, takich jak e-learning czy blended-learning. Jednocześnie jest ona jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus – szerszego środowiska edukacyjno-oświatowego, które pozwala na łatwe i równocześnie kompleksowe zarządzanie placówką oraz procesami dydaktycznymi.

W skład ZSE wchodzą ponadto:

Platforma e-Nauczanie została w pełni zintegrowana z rozwiązaniem LIBRUS Synergia. Integracja ta dotyczy m.in. współdzielenia dostępu do treści edukacyjnych, mechanizmów wspólnej autoryzacji czy zapisu ocen z platformy bezpośrednio do rozwiązania.

 

Integracja umożliwi Uczniom, którzy z powodu choroby nie będą mogli uczestniczyć w lekcji, bieżący podgląd w realizowane tematy (LIBRUS Synergia) oraz dostęp do lekcji i ćwiczeń, z których korzystał Nauczyciel podczas zajęć (e-Nauczanie). Dodatkowo każdy Uczeń, który rozwiąże ćwiczenia w domu, będzie mógł automatycznie zapoznać się z oceną swojej pracy, gdyż platforma umożliwia zdalne i automatyczne ocenianie ćwiczeń według zastosowanego przez Nauczyciela kryterium. Kolejną płaszczyzną integracji jest eksport ocen z platformy edukacyjnej do modułu dokumentowania przebiegu nauczania rozwiązania.

ramka enauczanie Jedną z najważniejszych cech integracji jest automatyczne podpowiadanie zasobów edukacyjnych do wybranego przez Nauczyciela tematu lekcji. Rozwiązanie samodzielnie przeszukuje całą bazę i wskazuje zasoby użyteczne podczas lekcji. Dzięki temu mechanizmowi Nauczyciel, który chce wykorzystywać platformę na lekcji, nie musi tracić czasu na przeszukiwanie jej zasobów i może poświęcić więcej czasu na nauczanie. Nauczyciele, którzy wykorzystywali już wcześniej w swojej pracy elementy edukacyjne z innych popularnych platform edukacyjnych (w tym również bezpłatnych), mogą przypisywać i wykorzystywać swoje ulubione zasoby do konkretnych tematów lekcyjnych.

Korzyści z integracji:

 • wspólna autoryzacja (jeden login i hasło) – nie ma potrzeby generowania dodatkowych loginów i haseł oraz dokonywania ich okresowych zmian. Użytkownik loguje się do wszystkich aplikacji przy użyciu tych samych danych dostępowych,
 • uproszczona nawigacja – w przypadku większości aplikacji Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus istnieje możliwość błyskawicznego przechodzenia z jednej aplikacji do kolejnej bez konieczności ponownego logowania się;
 • brak konieczności wielokrotnego wpisywania tych samych danych – dane wpisujemy tylko raz, np. do rozwiązania LIBRUS Synergia, a system automatycznie zasila bazę danych pozostałych aplikacji;
 • łatwy dostęp do danych związanych z konkretnym Uczniem;
 • oszczędność czasu przy wprowadzaniu danych – szkoły, które posiadają rozwiązanie LIBRUS Synergia lub e-Sekretariat w wersji PRO, otrzymają niemal kompletną bazę danych o Uczniach w innych aplikacjach;
 • spójność danych – dzięki mechanizmom zasilania danych nie będą mieli Państwo rozbieżnych informacji między systemami.

Praca w „chmurze”

Większość aplikacji należących do Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego LIBRUS (poza programami Plan Lekcji i Biblioteka) działa w technologii SaaS (oprogramowanie jako usługa), czyli w popularnej „chmurze”. Oznacza to, że oferowane aplikacje przechowywane i udostępniane są wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

Rozwiązanie to jest wyjątkowo korzystne dla Użytkowników, ponieważ:

 • potrzebują tylko jeden login i hasło do wszystkich aplikacji;
 • nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania;
 • wszelkie aktualizacje dostają automatycznie i bezpłatnie;
 • uzyskują możliwość automatycznej synchronizacji danych między aplikacjami;
 • dbałość o bezpieczeństwo danych spoczywa wyłącznie po stronie firmy Librus;
 • kopie zapasowe danych wykonują się automatycznie;
 • aplikacje współpracują z większością popularnych systemów operacyjnych;
 • zyskują zdalny dostęp do aplikacji.znacząco odciąża Administratora szkolnego;

⇑⇑

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

AXA

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk