Rodzic w e-Nauczaniu

Dzięki możliwości udostępniania multimedialnych treści edukacyjnych przez Internet, platforma e-Nauczanie pozwala Uczniom rozwijać zdolności i pogłębiać posiadane informacje. W szkole zwykle poziom wiedzy Uczniów w grupie jest nierówny. Dlatego Nauczyciel podczas lekcji ukierunkowuje sposób przekazywania wiedzy na tzw. przeciętnego Ucznia. Tracą na tym zarówno Uczniowie słabsi – nie będący w stanie opanować przedstawianego materiału, jak i Uczniowie zdolniejsi – nudzący się na lekcji i nie wykorzystujący w pełni swojego potencjału. Platforma e-Nauczanie rozwiązuje ten problem. Pozwala dopasować przekazywane informacje do zdolności dziecka, a także różnicować treści edukacyjne w grupie Uczniów. Praktycznym rozwiązaniem jest także możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy w przypisanych Uczniom zadaniach i ćwiczeniach, które mogą wykonywać w domu, co pozwala uniknąć konieczności pobierania korepetycji oraz ułatwia nadrobienie materiału dzieciom przebywającym przez dłuższy czas poza szkołą z powodu choroby.

Dostęp do platformy

Szkoła ma wdrożoną platformę e-Nauczanie

W takim przypadku szkoła przekazuje Rodzicom login i hasło do konta podstawowego. Konto to jest bezpłatne i umożliwia dzieciom korzystanie z lekcji oraz dodatkowych materiałów dostępnych w ramach tego rodzaju konta. Jeśli Rodzic chce mieć pełny dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych, możliwe jest wykupienie dostępu rozszerzonego do konta premium. Jest ono dodatkowo płatne, ale gwarantuje dostęp do rozbudowanych materiałów w bazie danych. Różnice pomiędzy kontem podstawowym a premium znajdują się tutaj.

Aby samodzielnie wykupić konto premium (dostęp rozszerzony) należy zalogować się na konto podstawowe, używając loginu i hasła, które zostały podane przez szkołę i kliknąć w przycisk „Aktywuj konto Premium”. Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych – po uiszczeniu opłaty dostęp do bazy danych zostanie rozszerzony o dodatkowe treści edukacyjne.

Szkoła nie ma wdrożonej platformy e-Nauczanie

Jeżeli szkoła nie ma jeszcze wdrożonej platformy, Rodzice mogą indywidualnie wykupić swojemu dziecku dostęp do konta.

  1. Należy zarejestrować się w serwisie za pomocą formularza zgłoszeniowego, a następnie zalogować na utworzone konto.
  2. Po zalogowaniu się na platformie, należy kliknąć w przycisk  Aktywuj konto Premium! Po kliknięciu w tę ikonę Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych i po dokonaniu opłaty uzyska pełen dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych dostępnych w bazie platformy (konto premium).

Zewnętrzne konto w platformie e-Nauczanie gwarantuje dostęp do zawartych w niej treści, jednak nie zapewnia wszystkich funkcji, które dostępne są po wykupieniu licencji przez szkołę, m.in. możliwości komunikacji z innymi Użytkownikami czy przypisywania zadań Uczniom.

⇑⇑

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

InterriskInterrisk