Zawartość platformy

Na platformie znajdują się materiały edukacyjne w formie lekcji, testów, ćwiczeń, sprawdzianów, zadań czy dyktand z różnych dziedzin, o zróżnicowanym poziomie trudności.

Typ materiału Dostęp DEMO (rejestracja) Konto PODSTAWOWE Konto PREMIUM
MATERIAŁY DEMONSTRACYJNE X X X
LEKCJE MULTIMEDIALNE X X
ELEMENTY UTRWALAJĄCE ORAZ SPRAWDZAJĄCE WIEDZĘ X X
DODATKOWE ELEMENTY SPRAWDZAJĄCE, UTRWALAJĄCE ORAZ ROZSZERZAJĄCE WIEDZĘ X

PRZEDMIOTY LICZBA LEKCJI I MATERIAŁÓW SPRAWDZAJĄCYCH ORAZ UTRWALAJĄCYCH
PREMIUM
PODSTAWOWE
DEMO
Przedmiot Etap kształcenia Autor Materiały sprawdzające i utrwalające Lekcje Materiały sprawdzające i utrwalające Lekcje Materiały sprawdzające i utrwalające Lekcje
Geografia uniwersalne aSc 3 0 9 0 39 0
sp 4-8 K. Wiatrzyk 0 0 5 0 14 0
Język angielski sp 4-8 M. Zimała 0 0 17 0 72 0
uniwersalne aSc 6 2 20 25 81 0
Język niemiecki uniwersalne aSc 3 0 11 0 52 0
sp 4-8, ponadpodst. Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu 0 0 40 0 0 0
Język polski sp 4-8 J. Morgała 3 2 8 12 37 0
sp 4-8 M. Spyra 0 0 9 9 18 0
Logiczne uniwersalne aSc 3 0 10 0 45 0
Matematyka sp 4-8 A. Waliś 0 0 12 12 77 0
sp 4-8 A. Kaczmarek 0 0 6 11 26 0
sp 4-8 A. Niedźwiecka-Zimała 0 0 14 12 67 0
uniwersalne aSc 5 2 0 0 39 0
Muzyka uniwersalne aSc 3 0 44 0 154 0
Przyroda sp 4-8 H. Sobel 1 2 7 9 33 0
Sztuka uniwersalne aSc 1 0 10 0 45 0
Edukacja wczesnoszkolna sp 1-3 K. Wiatrzyk 0 0 25 7 0 0
Biologia sp 4-8 G. Skirmuntt 1 1 6 8 22 0
Historia sp 4-8 S. Manista 1 1 15 17 39 0
Wiedza o społeczeństwie sp 4-8 S. Manista 0 0 9 9 17 0
Karta rowerowa sp 4-8 autor zbiorowy, recenzja: podins. W. Mogiła 0 1 4 2 9 6
Chemia sp 4-8 autor zbiorowy, weryfikacja merytoryczna: B. Pieniążek 0 0 4 0 12 0
Fizyka sp 4-8 autor zbiorowy, weryfikacja merytoryczna: A. Kuligowski 0 0 2 0 9 0
Pomoc przedmedyczna uniwersalne autor zbiorowyrecenzja: Andrzej Cieślak 0 1 2 2 7 7
30 12
289 135
914 13
RAZEM: 1393
LEKTURY SZKOLNE sp różni 15
gim różni 193
ponadgim różni 212
RAZEM: 420

⇑⇑

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

AXA

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk